ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το litsapatera-mayoschool.gr.:

Το litsapatera-mayoschool.gr.  για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ο χρήστης:

α) κάνει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να του δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.

β) κάνει εγγραφή στη σελίδα litsapatera-mayoschool.gr. για να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό χρήστη.

γ) συμμετάσχει στις εξετάσεις για την χορήγηση του διπλώματος επάρκειας αστρολογίας.

 

Το litsapatera-mayoschool.gr.  συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του και της εκπλήρωσης των σκοπών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

 

Για ποιο λόγο το litsapatera-mayoschool.gr.  συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το litsapatera-mayoschool.gr. συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων του (επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.).


ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το email χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους χρήστες της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από το litsapatera-mayoschool.gr. δεν δύναται να εγγραφεί στις υπηρεσίες μας. Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους στο litsapatera-mayoschool.gr. αποδέχονται και συναινούν στην αποστολή ενημερωτικών e-mails για τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένοι, για τα νέα μαθήματα ή για τυχόν αλλαγές στην παραδοτέα ύλη και την επικοινωνία της litsapatera-mayoschool.gr. μαζί τους για τα εν γένει διαδικαστικά θέματα που τυχόν προκύψουν, όλως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά κατά την διενέργεια των ζωντανών συνεδριών με την κυρία Λίτσα Πατέρα μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μαθημάτων, την ανακοίνωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις επάρκειας ή την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και την τυχόν προώθηση νέων υπηρεσιών της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να άρουν την συγκατάθεσής τους αυτή υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Το πλήρες όνομα χρήστη χρησιμοποιείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επάρκειας από την Mayo school of Astrology London UK για το οποίο πιθανώς να αιτηθείτε μέσω της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr. Κωδικός πρόσβασης,  με τον οποίο προστατεύετε τον λογαριασμό σας, η πλατφόρμα litsapatera-mayoschool.gr. δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.

Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα του litsapatera-mayoschool.gr. ούτε θα λαμβάνει ενημερωτικά email. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται αναλυτικά πως μπορεί να γίνει αυτό. Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος αιτηθεί την διαγραφή του λογαριασμού του το litsapatera-mayoschool.gr. δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων που του έχουν προκαταβληθεί για την παρακολούθηση των μαθημάτων.


Κατά την εγγραφή σας στο litsapatera-mayoschool.gr. μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας (η συμπλήρωση των οποίων είναι προαιρετική). Οι πληροφορίες αυτές είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, το έτος γέννησης, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας στείλουμε έντυπο υλικό, ως και οι λόγοι που σας οδήγησαν στην εγγραφή σας.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ litsapatera-mayoschool.gr.

Κατά την υποβολή της αίτησης σας για έκδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να εκδώσουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Φύλο

Όνομα

Επίθετο

Πατρώνυμο

καθώς και κάποια επιπλέον στοιχεία για την έκδοση των παραστατικών (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπως

Διεύθ. κατοικίας, Πόλη

Επάγγελμα

Τηλέφωνο

Επωνυμία

Α.Φ.Μ.

ΔΟΥ


Για την αποδοχή της αίτησής σας στην πλατφόρμα Litsapateramayoschool.gr και την αποστολή του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης (password) για την παρακολούθηση των μαθημάτων έχετε επιλέξει θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση για εξόφληση των διδάκτρων παρακολούθησης, δεν είναι απαραίτητο να φαίνεται ο λογαριασμός τραπέζης σας, αλλά μόνο η αιτιολογία κατάθεσης, που περιλαμβάνει το όνομα εκπαιδευόμενου και τον κωδικού του κύκλου μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε.

Το Litsapateramayoschool.gr δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει πληροφορίες οικονομικής φύσεως όπως αριθμούς λογαριασμών τραπέζης ή άλλους αναγνωριστικούς αριθμούς που εκδίδονται από κρατικό φορέα ή άλλη αρχή.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι πληρωμές για την παρακολούθηση των κύκλων μαθημάτων μέσω του ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το litsapatera-mayoschool.gr μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε κύκλο μαθημάτων, ενδέχεται να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το litsapatera-mayoschool.gr για στατιστικούς λόγους με στόχο τη βελτίωση των μαθημάτων και την προσαρμογή τους στους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται γίνεται ανώνυμα.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ

Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της πλατφόρμας. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι στο Litsapateramayoschool.gr ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρεία μας  μεταβιβάζονται αναγκαία στην εταιρεία Mayo school of Astrology London UK, η οποία θα ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων στις εξετάσεις και θα εκδώσει και το ανάλογο πιστοποιητικό επιτυχίας.


Το litsapatera-mayoschool.gr διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως και ενδεικτικά το Facebook και το LinkedIn και άλλες. Το litsapatera-mayoschool.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν με αυτό. Επιπλέον, το litsapatera-mayoschool.gr δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook και το LinkedIn θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.
Στην περίπτωση που λάβουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το λόγο της επικοινωνίας με το Litsapateramayoschool.gr. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.


Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στη διάρκεια της παρακολούθησης και το πλήθος των επαναλήψεων κάθε βιντεοδιάλειξης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα.


Με την επίσκεψη σας στο litsapatera-mayoschool.gr τα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox κ.λπ. ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα λεγόμενα cookies. Έχετε την δυνατότητα αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας καθώς και να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές σχετικά με το επίπεδο εγκατάστασης των cookies, πλην όμως ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το μέγιστο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μας. 

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο litsapatera-mayoschool.gr ή και να τα διαγράψετε.

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο litsapatera-mayoschool.gr αποτελούν το λογαριασμό σας σε αυτό. Μπορείτε όποτε θέλετε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει ή και να τις διαγράψετε οριστικά, στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας.

 
Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


1o βήμα: Συνδεθείτε στο litsapatera-mayoschool.gr

2o βήμα: Επιλέξτε το βέλος δίπλα από το Δημόσιο όνομα χρήστη
3o βήμα: Επιλέξτε από το μενού την επιλογή «Λογαριασμός».

4o βήμα: Μπορείτε να τροποποιήσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο Litsapateramayoschool εκτός από το Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Εφόσον, επιθυμείτε την αλλαγή του δημοσίου ονόματος χρήστη (username) μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημα σας στο …………. email

Πότε θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

 

Στην περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας από το litsapatera-mayoschool.gr θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και κάθε άλλης πληροφορίας που αφορά τη συμμετοχή σας στο litsapatera-mayoschool.gr. Σημειώστε ότι μετά τη διαγραφή σας από το litsapatera-mayoschool.gr δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στα μαθήματα μας εκτός αν επανεγγραφείτε δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό και αποδεχθείτε εκ νέου τους Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.


Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος μαθημάτων.


Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και την συμμετοχή στις εξετάσεις  της Mayo school of Astrology London UK, η οποία θα ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων στις εξετάσεις και θα εκδώσει και το ανάλογο πιστοποιητικό επιτυχίας όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή των χρηστών στο μάθημα διαγράφονται μέσα σε ένα διάστημα 1-2 μηνών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΖΙΚΩΝ NEWSLETTER ΑΠΟ ΤΟ Litsapateramayoschool.gr

 

Με την εγγραφή σας στο Litsapatera-mayoschool.gr αποδέχεστε τη λήψη μαζικών ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Litsapatera-mayoschool.gr.

Πραγματοποιούμε μαζική ενημέρωση:

–  για τα νέα μαθήματα του Litsapatera-mayoschool.gr

–  για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Litsapatera-mayoschool.gr

–  για ενημέρωση σε θέματα σχετικά με το μάθημα που έχετε παρακολουθήσει

Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας που έχουν καταχωρισθεί για αυτό το σκοπό διαγράφονται.

Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους στα μαθήματα στο Litsapatera-mayoschool.gr αποδέχονται την αποστολή ενημερωτικών email για τους σκοπούς των μαθημάτων και την επικοινωνία της Litsapatera-mayoschool.gr μαζί τους.


Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για την αποστολή μαζικών ενημερωτικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που σας αποστέλλετε από το Litsapatera-mayoschool.gr υπάρχει στο κάτω μέρος του ένα κουμπί διαγραφής.

Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ζητήσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από το Litsapatera-mayoschool.gr. Σας ενημερώνουμε ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το Litsapatera-mayoschool.gr στο πλαίσιο της λειτουργίας του είναι απολύτως εμπιστευτικά και ασφαλή. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας μαζί σας και της εύρυθμης λειτουργίας του Litsapatera-mayoschool.gr. Η πλατφόρμα Litsapatera-mayoschool.gr διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε απαιτείται και ακολουθώντας πάντοτε το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Με την πλοήγηση και χρήση της πλατφόρμας Litsapatera-mayoschool.gr αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας Litsapateramayoschool.gr.