Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν δύο επίπεδα πιστοποίησης από τη Mayo School of Astrology και την Λίτσα Πατέρα, δηλαδή δύο διπλώματα που μπορεί να αποκτήσει.

  • Πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (1ο δίπλωμα) είναι το Certificate
  • Δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης (2ο δίπλωμα) είναι το Diploma.
  • Α’ Επίπεδο πιστοποίησης CERTIFICATE

Το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (Certificate) αποτελείται από τρεις ενότητες (Α’, Β’, Γ΄).

Η κάθε ενότητα αποτελείται από 8 μαθήματα (video courses και έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική μορφή).

Σύνολο μαθημάτων  για το Certificate:            24

Μετά την ολοκλήρωση των 24 μαθημάτων του Certificate ο σπουδαστής, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να δώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης για το Certificate.

 

  • B‘ Επίπεδο πιστοποίησης DIPLOMA

Το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης Diploma αποτελείται από δύο κύκλους (Κύκλος A’, Κύκλος B’)  και κάθε κύκλος αποτελείται από τρεις ενότητες. Σύνολο έξι ενότητες. Και εδώ η κάθε ενότητα αποτελείται από 8 μαθήματα.

Σύνολο μαθημάτων για το Diploma:    48

Μετά την ολοκλήρωση των 24 μαθημάτων του Certificate και των 48 μαθημάτων του Diploma, ο σπουδαστής, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να δώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης για το Diploma

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές είτε επιθυμούν να δώσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση του πρώτου επιπέδου (Certificate) είτε όχι, θα πρέπει να παρακολουθήσουν  από την αρχή τις τρεις ενότητες και δεν μπορούν να επιλέξουν να ξεκινήσουν από την Β’ ή Γ’ ενότητα.

Για να παρακολουθήσει κάποιος τα μαθήματα για το δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης (Diploma), θα πρέπει πρώτα να έχει παρακολουθήσει όλες τις ενότητες του πρώτου επιπέδου (Certificate).

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για την πιστοποίηση του δεύτερου επιπέδου (Diploma), θα πρέπει να παρακολουθήσουν και τους δύο κύκλους (Α’ και Β’) του Diploma και δεν μπορούν να επιλέξουν να ξεκινήσουν από τον Β’ Κύκλο.

Τα μαθήματα γίνονται μέσω VIDEO COURSES τα οποία θα είναι προσβάσιμα online από τους σπουδαστές και τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στον προσωπικό τους χρόνο. Με την αγορά της ενότητας ο κάθε σπουδαστής θα λαμβάνει κωδικούς πρόσβασης για την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτής της ενότητας.

Τα μαθήματα γίνονται στην ελληνική γλώσσα.

Μαζί με το κάθε μάθημα θα αποστέλλεται και υλικό για μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (PDF, Word) ή ασκήσεις, ανάλογα με το μάθημα και με ό,τι θα κριθεί απαραίτητο από την κα Λίτσα Πατέρα.

  • Α’ επίπεδο πιστοποίησης Certificate

Α’ ενότητα: 250 Ευρώ

Β’ ενότητα: 250 Ευρώ

Γ’ ενότητα: 180 Ευρώ

  • Β’ επίπεδο πιστοποίησης Diploma(*)

(*εφόσον κάποιος ολοκληρώσει πρώτα το Α’ επίπεδο Certificate)

Κύκλος A’

Α’ ενότητα: 200 Ευρώ

Β’ ενότητα: 200 Ευρώ

Γ’ ενότητα: 200 Ευρώ

Κύκλος B’

Α’ ενότητα: 150 Ευρώ

Β’ ενότητα: 150 Ευρώ

Γ’ ενότητα: 165 Ευρώ

 

Όποιος σπουδαστής επιθυμεί να δώσει στο τέλος εξετάσεις για πιστοποίηση δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποιο επιπλέον κόστος.

Η εγγραφή ενός σπουδαστή στη σχολή γίνεται αυτόματα με την αγορά της Α’ Ενότητας του Certificate.

Τα δίδακτρα προπληρώνονται ξεχωριστά για την κάθε ενότητα και κατόπιν θα μπορεί ο σπουδαστής μέσω του υπολογιστή του να αποκτήσει πρόσβαση στα video courses της εκάστοτε ενότητας.

*(Υπενθυμίζουμε πως και για τα δυο επίπεδα πιστοποίησης για να παρακολουθήσει κάποιος τη Β’ Ενότητα θα πρέπει να ολοκληρώσει την Α’ και αντίστοιχα για να παρακολουθήσει τη Γ’ να έχει ολοκληρώσει την Α’ και Β’).

Η πληρωμή για την αγορά της κάθε ενότητας (όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη) θα γίνεται με πιστωτική κάρτα μέσω Viva Wallet ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Επιλέγοντας μέσα από την ιστοσελίδα της σχολής την Α’ Ενότητα Certificate και πατώντας επάνω στο κουμπί αγορά ενότητας, θα μεταφερθείτε στη Φόρμα συμπλήρωσης των στοιχείων σας. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες και αφού επιλέξετε το τρόπο πληρωμής και πατήσετε Αποστολή Παραγγελίας, θα λάβετε στο email σας τους κωδικούς πρόσβασης στα μαθήματα.

Για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα και επιλέξουν τραπεζική κατάθεση, θα πρέπει αποστείλουν το αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση για εξόφληση των διδάκτρων παρακολούθησης. Δεν είναι απαραίτητο να φαίνεται ο λογαριασμός τραπέζης, αλλά μόνο η αιτιολογία κατάθεσης, που περιλαμβάνει το όνομα εκπαιδευόμενου και τον κωδικό του κύκλου μαθημάτων που έχει αγοραστεί.

Κατά τη διάρκεια του έτους και μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, η κα Πατέρα θα οργανώνει συνάντηση με τους εγγεγραμμένους σπουδαστές, κατά την οποία θα λυθούν απορίες και θα γίνει ανακεφαλαίωση της διδαχθείσας ύλης.

Οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται με φυσική παρουσία για όσους έχουν την δυνατότητα, ενώ για όσους δεν θα μπορούν να παραστούν η συνεδρία θα βιντεοσκοπηθεί και θα γίνει προσβάσιμη online στους σπουδαστές.

Οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα στο τέλος της κάθε ενότητας και συνήθως μια με δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα της επόμενης ενότητας. Οι ημερομηνίες θα αναρτώνται έγκαιρα στο site μας στην κατηγορία ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και θα αποστέλλονται και με email στους εγγεγραμμένους σπουδαστές, οι οποίοι και θα πρέπει να ενημερώσουν αν θα παραστούν.

Ο σπουδαστής, αφού ολοκληρώσει και τις τρεις ενότητες για το πρώτο επίπεδο πιστοποίησης (Certificate)  θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Certificate από τη Mayo School.

Ο χρόνος εξετάσεων επιλέγεται από τον ίδιο τον σπουδαστή, όταν ο ίδιος αισθανθεί πως έχει κατανοήσει την ύλη των ενοτήτων που έχει παρακολουθήσει.

Ο σπουδαστής θα ενημερώνει τη σχολή μας πότε επιθυμεί να δώσει τις εξετάσεις ώστε να κανονιστεί να του αποσταλεί το υλικό των εξετάσεων. Η αποστολή του υλικού των εξετάσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ και οι απαντήσεις θα αποστέλλονται στη σχολή μας από τον σπουδαστή με τον ίδιο τρόπο.

Δεν βρήκατε την απάντηση στην ερώτηση που ψάχνατε;