Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή αγοράς της Β’ Ενότητας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα από την Α΄Ενότητα. Η ολοκλήρωση γίνεται πατώντας το κουμπί “Complete” που βρίσκεται μέσα στο μάθημα.