Σχετικά με την Mayo School of Astrology

Η Mayo School of Astrology ιδρύθηκε το 1973 από τον Jeff Mayo και έχει έδρα το Λονδίνο στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή αστρολογίας και παρέχει μαθήματα on – line και δι’ αλληλογραφίας.  Η πιστοποίηση από τη Mayo School σας παρέχει τα ουσιαστικά προσόντα για επαγγελματική ενασχόληση με την αστρολογία

Jeff Mayo

Αστρολόγος, καθηγητής και συγγραφέας
Ιδρυτής της MAYO SCHOOL OF ASTROLOGY

Πτυχία

H MAYO SCHOOL OF ASTROLOGY παρέχει μέσω εξετάσεων πιστοποίηση CERTIFICATE και DIPLOMA