ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της διαδικτυακής πλατφόρμας «litsapatera-mayoschool.gr».

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον διαδικτυακό μας χώρο.

Προτού εγγραφείτε σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρακαλούμε  όπως αναγνώσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και λειτουργίας του «litsapatera-mayoschool.gr». Οι παρακάτω όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, πάντοτε με στόχο την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, γι’ αυτό και συνιστούμε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα, ώστε να ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Οι υπεύθυνοι του «litsapatera-mayoschool.gr» είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρακάτω όρους.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρέχονται μέσω τις ιστοσελίδας μας «litsapatera-mayoschool.gr» στον ιστότοπο https://litsapatera-mayoschool.gr, συμφωνείτε ότι  αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα να τηρείτε στο ακέραιο τους όρους χρήσης  όπως αναλυτικά ορίζονται παρακάτω. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους κατωτέρω όρους, σας παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας και στην εντεύθεν πρόσβαση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Μέσω του διαδικτυακού μας χώρου «litsapatera-mayoschool.gr», παρέχονται υπηρεσίες παρακολούθησης εξ αποστάσεως μαθημάτων αστρολογίας υπό την αιγίδα και την ευθύνη της μονοπρόσωπης ιδιωτική κεφαλαιουχικής εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY Μ.Ι.Κ.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου  Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 25, με Α.Φ.Μ. 801265561 Δ.Ο.Υ. Αθηνών, μέσω της οποίας δραστηριοποιείται η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα. Περαιτέρω η εταιρεία, και η νόμιμη εκπρόσωπος της κυρία Λίτσα Πατέρα, έχει συνάψει αποκλειστική συνεργασία με την «Mayo school of Astrology London UK», η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή αστρολογίας, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στον εκάστοτε σπουδαστή, ο οποίος θα έχει εγγραφεί και παρακολουθήσει της ενότητες μαθημάτων που θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας, να συμμετάσχει στις σχετικές εξετάσεις του ανωτέρω φορέα και κατόπιν επιτυχούς έκβασης αυτών να λαμβάνει δίπλωμα επάρκειας από την «Mayo school of Astrology London UK».

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΦΙΕΡΩΣΕΤΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΑΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

 

Στοιχεία εγγραφής και ασφάλεια λογαριασμού.

Για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα «litsapatera-mayoschool.gr» και συνακόλουθα να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών πρέπει να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, στον οποίο δεσμεύεστε ότι οι πληροφορίες που θα μας παρέχετε είναι ακριβής και πλήρης, ως επίσης ότι θα ενημερώνετε αυτές, εφόσον χρειαστεί, ούτως ώστε να συνεχίσουν να είναι ακριβής και πλήρης.

Περαιτέρω υποχρεούστε, να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε μόνο έναν λογαριασμό χρήστη, καθώς και να μην επιτρέπετε την πρόσβαση τρίτων στο λογαριασμό σας και συνακόλουθα ούτε τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού από τρίτους.

Η χρήση των υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προγράμματος σε καμία περίπτωση δεν παρέχει στον εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενο κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες όσο και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο αποκτά πρόσβαση.

Ο εκπαιδευόμενος που εγγράφεται σε ένα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του εκπαιδευτικού  υλικού, για αυστηρά προσωπική χρήση, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να προωθήσει οπουδήποτε περαιτέρω το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό.

Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, με την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης συμμετοχής/στοιχείων χρέωσης στη γραμματεία του «litsapatera-mayoschool.gr» και την εξόφληση του αντίστοιχου κόστους συμμετοχής,  θα σας αποστείλουμε στο email σας:

 

–                 Το όνομα χρήστη (username)

–                 Τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (password)

 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι μοναδικά για κάθε εξ αποστάσεως εκπαιδευόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη να τα χρησιμοποιεί σε αυστηρά προσωπικό επίπεδο και να μην τα αποκαλύψει σε τρίτο πρόσωπο.

Σε περίπτωση ζημίας ή τυχόν βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη μη ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, λόγω απώλειας ή κακής χρήσης των κωδικών, το  «litsapatera-mayoschool.gr» δικαιούται να προβεί αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική εντολή σε τερματισμό παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία αποζημίωση προς αυτόν.

Το  «litsapatera-mayoschool.gr» δεν ευθύνεται σε περίπτωση πρόσκαιρης δυσλειτουργίας, διακοπής, αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) τρίτων κατασκευαστών  που χρησιμοποιεί και δεν υπέχει οποιαδήποτε μορφής ευθύνη για τυχόν πρόσκαιρα προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν προσωρινά την εκπαιδευτική πλατφόρμα μη διαθέσιμη.

Το «litsapatera-mayoschool.gr» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αναστείλει την εκτέλεση των υπηρεσιών ή την πρόσβαση του χρήστη στο Λογισμικό που παρέχεται στην πλατφόρμα του, όταν ο νόμος το απαιτεί  ή  κατόπιν δικαστικής αποφάσεως από αρμόδιο δικαστήριο ή ακόμα όταν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο χρήστης εμπλέκεται σε οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά ή άλλη μη νόμιμη δραστηριότητα σχετικά με τη συμφωνία πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό και χρήσης αυτού μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Το υλικό που προσφέρεται στους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες θα παραμένει στη διάθεσή τους για συγκεκριμένο χρόνο στην πλατφόρμα του «litsapatera-mayoschool.gr».

Είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας «litsapatera-mayoschool.gr», δεν σας παραχωρείται σε καμία περίπτωση η κυριότητα οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις υπηρεσίες και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω αυτής και το οποίο ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία μας και προστατεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα «litsapatera-mayoschool.gr» απευθύνεται σε ενήλικες. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα«litsapatera-mayoschool.gr» και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άτομο άνω της ηλικίας των 16 ετών με την προϋπόθεση της συναίνεσης των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών. Κάθε κύκλος διδασκαλίας μπορεί να θέτει επιπλέον απαιτήσεις και περιορισμούς.

Τα μαθήματα του «litsapatera–mayoschool.gr»

Το εκπαιδευτικό υλικό που φιλοξενείται και προβάλλεται στην πλατφόρμα του «litsapatera-mayoschool.gr» ανήκει αποκλειστικά στη μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY Μ.Ι.Κ.Ε.» και στην νόμιμη εκπρόσωπο της κυρία Λίτσα Πατέρα, η οποία έχει τα πλήρη δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού περιεχομένου που προσφέρεται μέσω αυτής.

Έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε στον υπολογιστή σας το παρεχόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω των υπηρεσιών που σας προσφέρει η πλατφόρμα μας, ως και να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα παρεχόμενα έντυπα (pdf), αλλά μόνο για προσωπική και μη-εμπορική χρήση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εγγραφή σας.

Το «litsapatera-mayoschool.gr» έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ακυρώσει ή να αναπρογραμματίσει τα μαθήματα που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, όπως επίσης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο των μαθημάτων. Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές αυτές θα οφείλονται στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Τα μαθήματα παρακολούθησης στην διαδικτυακή πλατφόρμα  «litsapatera-mayoschool.gr» αποτελούνται από δύο επίπεδα πιστοποίησης.

Πρώτο επίπεδο πιστοποίησης είναι το Certificate το οποίο αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες και κάθε ενότητα από οκτώ βίντεο.

Δεύτερο επίπεδο πιστοποίησης είναι το Diploma το οποίο αποτελείται από δύο διδακτικούς κύκλους (Α’ και Β’) και κάθε ένας από τους δυο αυτούς κύκλους του Diploma αποτελείται από τρεις ενότητες των οκτώ βίντεο η κάθε μία στα οποία η αστρολόγος κυρία Λίτσα Πατέρα αναπτύσσει τα αντίστοιχα μαθήματα αστρολογίας.

Να σημειωθεί ότι για την παρακολούθηση κάθε επιπέδου και ενότητας διδασκαλίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση του προηγούμενου, υπό την έννοια ότι το εγγεγραμμένο μέλος δεν θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει και να παρακολουθήσει την ενότητα τρία αν πρωθύστερα δεν έχει παρακολουθήσει την ενότητα ένα και δυο, ως και την ενότητα δυο αν δεν έχει παρακολουθήσει την ενότητα ένα. Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας παρακολούθησης μαθημάτων, κατόπιν ανακοίνωσης που θα αναρτάται στην πλατφόρμα θα γίνεται μια ζωντανή συνάντηση των εγγεγραμμένων μελών με την κυρία Λίτσα Πατέρα, σε χώρο επιλογής της εταιρείας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός Αττικής, στην οποία θα απαντώνται ερωτήσεις και προβληματισμοί  που τυχόν έχουν ανακύψει από την παρακολούθηση των μαθημάτων κάθε ενότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου των ενοτήτων ενός επιπέδου, όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στην διαδικτυακή πλατφόρμα «litsapatera-mayoschool.gr» και εφόσον το εκάστοτε μέλος έχει καλύψει στο σύνολο την καταβολή των διδάκτρων για την παρακολούθηση των online μαθημάτων, όπως η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY Μ.Ι.Κ.Ε.» αναλυτικά υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα της «litsapatera-mayoschool.gr», ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε εξετάσεις μέσω της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr και οι απαντήσεις θα αποστέλλονται στην εταιρεία Mayo school of Astrology London UK, η οποία θα βαθμολογήσει τις εξετάσεις και θα εκδίδει  το πιστοποιητικό επάρκειας του ανωτέρω φορέα.

Απαγορεύεται ρητά να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να μοιραστείτε περιεχόμενο (οποιασδήποτε μορφής), το οποίο δεν δημιουργήθηκε από δική σας προσωπική προσπάθεια και εργασία το οποίο εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας χώρο. Επίσης δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να ανεβάσετε ή να διαμοιράσετε υλικό σχετικό με το περιεχόμενο των μαθημάτων που παρακολουθείτε.

Η παρούσα συμφωνία σχετικά με τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr γίνεται αποδεκτή από εσάς κατά την εγγραφή σας σε αυτή μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας με τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού και αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY Μ.Ι.Κ.Ε.». μέσω της πλατφόρμας.

Η εταιρεία «ΛΙΤΣΑ ΠΑΤΕΡΑ – GALAXY Μ.Ι.Κ.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους Όρους χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το litsapatera-mayoschool.gr:

Το litsapatera-mayoschool.gr για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ο χρήστης:

α) κάνει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να του δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.

β) κάνει εγγραφή στη σελίδα litsapatera-mayoschool.gr για να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό χρήστη.

γ) συμμετάσχει στις εξετάσεις για την χορήγηση του διπλώματος επάρκειας αστρολογίας.

 

Το litsapatera-mayoschool.gr συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του και της εκπλήρωσης των σκοπών του για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Για ποιο λόγο το litsapatera–mayoschool.gr συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το litsapatera-mayoschool.gr συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα μόνο στις παραπάνω περιπτώσεις και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων του (επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr).

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία νέου λογαριασμού χρήστη συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το email χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους χρήστες της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr. Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονική αλληλογραφία από το litsapatera-mayoschool.gr δεν δύναται να εγγραφεί στις υπηρεσίες μας. Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους στο litsapatera-mayoschool.gr αποδέχονται και συναινούν στην αποστολή ενημερωτικών e-mails για τα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένοι, για τα νέα μαθήματα ή για τυχόν αλλαγές στην παραδοτέα ύλη και την επικοινωνία της litsapatera-mayoschool.gr μαζί τους για τα εν γένει διαδικαστικά θέματα που τυχόν προκύψουν, όλως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά κατά την διενέργεια των ζωντανών συνεδριών με την κυρία Λίτσα Πατέρα μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας μαθημάτων, την ανακοίνωση των επιτυχόντων στις εξετάσεις επάρκειας ή την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, αλλά και την τυχόν προώθηση νέων υπηρεσιών της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να άρουν την συγκατάθεσής τους αυτή υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

Το πλήρες όνομα χρήστη χρησιμοποιείται για την έκδοση του Πιστοποιητικού Επάρκειας από την Mayo school of Astrology London UK για το οποίο πιθανώς να αιτηθείτε μέσω της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.

Κωδικός πρόσβασης,  με τον οποίο προστατεύετε τον λογαριασμό σας, η πλατφόρμα litsapatera-mayoschool.gr δεν έχει πρόσβαση σε αυτήν την πληροφορία.

Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα του litsapatera-mayoschool.gr ούτε θα λαμβάνει ενημερωτικά email. Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται αναλυτικά πως μπορεί να γίνει αυτό. Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος αιτηθεί την διαγραφή του λογαριασμού του το litsapatera-mayoschool.gr δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων που του έχουν προκαταβληθεί για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Κατά την εγγραφή σας στο litsapatera-mayoschool.gr μπορείτε να καταχωρίσετε επιπλέον πληροφορίες για το προφίλ σας (η συμπλήρωση των οποίων είναι προαιρετική). Οι πληροφορίες αυτές είναι το επίπεδο εκπαίδευσης, το φύλο, το έτος γέννησης, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας στείλουμε έντυπο υλικό, ως και οι λόγοι που σας οδήγησαν στην εγγραφή σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ litsapatera-mayoschool.gr

Κατά την υποβολή της αίτησης σας για έκδοση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να μπορέσουμε να εκδώσουμε το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

 • Φύλο
 • Όνομα
 • Επίθετο
 • Πατρώνυμο

καθώς και κάποια επιπλέον στοιχεία για την έκδοση των παραστατικών (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπως

 • Διεύθ. κατοικίας, Πόλη
 • Επάγγελμα
 • Τηλέφωνο
 • Επωνυμία
 • Α.Φ.Μ.
 • ΔΟΥ

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική κατάθεση και όχι με πιστωτική κάρτα, για την αποδοχή της αίτησής σας στην πλατφόρμα litsapatera-mayoschool.gr και για τη δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων που έχετε επιλέξει με χρήση του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης (password), θα πρέπει να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης της τραπέζης  στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση για εξόφληση των διδάκτρων παρακολούθησης. Δεν είναι απαραίτητο να φαίνεται ο λογαριασμός τραπέζης σας, αλλά μόνο η αιτιολογία κατάθεσης, που περιλαμβάνει το όνομα εκπαιδευόμενου και τον κωδικό του κύκλου μαθημάτων που θα παρακολουθήσετε.

Το litsapatera-mayoschool.gr δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει πληροφορίες οικονομικής φύσεως όπως αριθμούς λογαριασμών τραπέζης ή άλλους αναγνωριστικούς αριθμούς που εκδίδονται από κρατικό φορέα ή άλλη αρχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι πληρωμές για την παρακολούθηση των κύκλων μαθημάτων μέσω του ιστότοπου διεκπεραιώνονται από τρίτο πάροχο, τραπεζικό ίδρυμα ή νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος πάροχο υπηρεσιών πληρωμής. Η διαδικασία πληρωμής γίνεται με βάση τους όρους του παρόχου των σχετικών υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή (redirect). Η πιστωτική κάρτα που ο χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του ιστότοπου, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι ανωτέρω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου που αποστέλλεται από το litsapatera-mayoschool.gr μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα σε κύκλο μαθημάτων, ενδέχεται να καταχωρίσετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το litsapatera-mayoschool.gr για στατιστικούς λόγους με στόχο τη βελτίωση των μαθημάτων και την προσαρμογή τους στους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται γίνεται ανώνυμα.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ

Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών της πλατφόρμας. Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και δεσμεύονται έναντι στο litsapatera-mayoschool.gr ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η εταιρεία μας  μεταβιβάζονται αναγκαία στην εταιρεία Mayo school of Astrology London UK, η οποία θα ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων στις εξετάσεις και θα εκδώσει και το ανάλογο πιστοποιητικό επιτυχίας.

Το litsapatera-mayoschool.gr διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως και ενδεικτικά το Facebook και το LinkedIn και άλλες. Το litsapatera-mayoschool.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές για να επικοινωνήσουν με αυτό. Επιπλέον, το litsapatera-mayoschool.gr δεν ασκεί και δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο αναφορικά με το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook και το LinkedIn θα πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (Privacy Policy) της εκάστοτε πλατφόρμας.

Στην περίπτωση που λάβουμε ηλεκτρονικά μηνύματα που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το λόγο της επικοινωνίας με το litsapatera-mayoschool.gr. Μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα αυτά διαγράφονται.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στη διάρκεια της παρακολούθησης και το πλήθος των επαναλήψεων κάθε βιντεοδιάλεξης. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα.

Με την επίσκεψη σας στο litsapatera-mayoschool.gr τα προγράμματα περιήγησης όπως το Google Chrome, το Mozilla Firefox κ.λπ. ενδέχεται να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα λεγόμενα cookies. Έχετε την δυνατότητα αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται στον υπολογιστή σας καθώς και να ρυθμίσετε τους φυλλομετρητές σχετικά με το επίπεδο εγκατάστασης των cookies, πλην όμως ενδέχεται να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το μέγιστο των δυνατοτήτων της πλατφόρμας μας.

Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρίσει στο litsapatera-mayoschool.gr ή και να τα διαγράψετε.

Οι πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την εγγραφή σας στο litsapatera-mayoschool.gr αποτελούν το λογαριασμό σας σε αυτό. Μπορείτε όποτε θέλετε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει ή και να τις διαγράψετε οριστικά, στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας.

 

Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας παρακαλούμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1o            βήμα: Συνδεθείτε στο litsapatera-mayoschool.gr

2o            βήμα: Επιλέξτε επάνω δεξιά το κουμπί profile
3o            βήμα: Επιλέξτε από το μενού την επιλογή «ρυθμίσεις».

4o            βήμα: Μπορείτε να τροποποιήσετε όλες τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στο litsapatera-mayoschool.gr εκτός από το Δημόσιο όνομα χρήστη (username). Εφόσον, επιθυμείτε την αλλαγή του δημοσίου ονόματος χρήστη (username) μπορείτε να μας αποστείλετε το αίτημα σας στο …………. email

 

Πότε θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που έχετε καταχωρίσει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στην περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας από το litsapatera-mayoschool.gr θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων και κάθε άλλης πληροφορίας που αφορά τη συμμετοχή σας στο litsapatera-mayoschool.gr. Σημειώστε ότι μετά τη διαγραφή σας από το litsapatera-mayoschool.gr δεν θα μπορείτε να συμμετέχετε στα μαθήματα μας εκτός αν επανεγγραφείτε δημιουργώντας έναν νέο λογαριασμό και αποδεχθείτε εκ νέου τους Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος μαθημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων και την συμμετοχή στις εξετάσεις  της Mayo school of Astrology London UK, η οποία θα ελέγξει την ορθότητα των απαντήσεων στις εξετάσεις και θα εκδώσει και το ανάλογο πιστοποιητικό επιτυχίας όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή των χρηστών στο μάθημα διαγράφονται μέσα σε ένα διάστημα 1-2 μηνών.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΖΙΚΩΝ NEWSLETTER ΑΠΟ ΤΟ litsapatera-mayoschool.gr

Με την εγγραφή σας στο Litsapateramayoschool.gr αποδέχεστε τη λήψη μαζικών ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων από το Litsapateramayoschool.gr.

Πραγματοποιούμε μαζική ενημέρωση:

–  για τα νέα μαθήματα του litsapatera-mayoschool.gr

–  για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του litsapatera-mayoschool.gr

–  για ενημέρωση σε θέματα σχετικά με το μάθημα που έχετε παρακολουθήσει

Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των αποδεκτών του newsletter οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε. Τα δεδομένα σας που έχουν καταχωρισθεί για αυτό το σκοπό διαγράφονται.

Όλοι οι χρήστες με την εγγραφή τους στα μαθήματα στο litsapatera-mayoschool.gr αποδέχονται την αποστολή ενημερωτικών email για τους σκοπούς των μαθημάτων και την επικοινωνία της litsapatera-mayoschool.gr μαζί τους.

Έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τη συναίνεσή σας για την αποστολή μαζικών ενημερωτικών μηνυμάτων ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα που σας αποστέλλετε από litsapatera-mayoschool.gr υπάρχει στο κάτω μέρος του ένα κουμπί διαγραφής.

Πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ζητήσετε να μην λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από το litsapatera-mayoschool.gr. Σας ενημερώνουμε ότι η απόσυρση της συγκατάθεσης σας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.

 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το litsapatera-mayoschool.gr στο πλαίσιο της λειτουργίας του είναι απολύτως εμπιστευτικά και ασφαλή. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας μαζί σας και της εύρυθμης λειτουργίας του litsapatera-mayoschool.gr. Η πλατφόρμα litsapatera-mayoschool.gr διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε απαιτείται και ακολουθώντας πάντοτε το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Με την πλοήγηση και χρήση της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους χρήσης, τον Κώδικα Τιμής και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο κώδικας Δεοντολογίας για τους χρήστες και σπουδαστές μέσω της πλατφόρμας litsapatera-mayoschool.gr στην  Mayo School of Astrology έχει επί λέξη ως εξής:

Επιθυμώ να λάβω το Βασικό Πτυχίο της Mayo School of Astrology και αποδέχομαι τους κάτωθι όρους:

 1. Θα προσπαθώ πάντοτε να ενισχύω την καλή φήμη της Αστρολογίας.
 2. Θα σέβομαι το όνομα και το κύρος της Mayo School of Astrology, και πάντοτε θα υποστηρίζω τα υψηλά της πρότυπα.
 3. Σε όλες μου τις αστρολογικές εργασίες θα σημειώνω τα εξής:

α) στις περιπτώσεις που η ώρα γέννησης ενός προσώπου είναι άγνωστη

ή δεν είναι γνωστή με σχετική ακρίβεια, τότε θα εξηγώ ξεκάθαρα πως

κάθε ερμηνεία του ωροσκοπίου δεν θα θεωρείται πλήρης.

 

β) πάντοτε θα κάνω μια πρωτότυπη και ξεχωριστή μελέτη της υπόθεσης που έχω αναλάβει, βασίζοντας την ερμηνεία μου στα δεδομένα και τις προσωπικές πληροφορίες που δίνονται. Οποιοδήποτε απόσπασμα από κείμενα ή σημειώσεις άλλου, θα αποδίδονται στον κάτοχό τους.

γ) δεν θα συμπεριλάβω τίποτα άλλο στην ερμηνεία του ωροσκοπίου που να μην βασίζεται στην αληθινή αστρολογία. Σε περίπτωση που επιθυμώ να εισάγω κάποια συμβουλή ή πληροφορία που προέρχεται από άλλες πηγές, θα ξεκαθαρίζω ότι η εν λόγω συμβουλή ή πληροφορία δεν βασίζεται στην αστρολογία.

δ) θα σέβομαι όλες τις πληροφορίες που μου δίνονται εμπιστευτικά και ποτέ και σε καμία περίπτωση δεν θα τις δημοσιεύσω ή αναπαράγω με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, δεν θα χρησιμοποιήσω το ωροσκόπιο κάποιου προσώπου ή άλλα μέσα ταυτοποίησής του χωρίς να μου έχει δοθεί από πριν άδεια από το ίδιο το πρόσωπο αυτό.

ε) οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις κάνω σχετικά με την αστρολογία θα είναι αξιοπρεπείς, διακριτικές και προσεκτικά διατυπωμένες, έχοντας πάντα κατά νου να διατηρώ την καλή φήμη της αστρολογίας.

 

στ) προτού χρησιμοποιήσω νέες θεωρίες στην αστρολογική μου εργασία, πάντα θα προσπαθώ να εξετάζω την εγκυρότητά τους, ει δυνατόν με αποδεδειγμένες στατιστικές μεθόδους.

Κατανοώ ότι στην περίπτωση της σκόπιμης και ουσιαστικής παραβίασης του παρόντος κώδικα Δεοντολογίας, η Mayo School of Astrology και η Λίτσα Πατέρα έχουν το δικαίωμα να μου αφαιρέσουν το Βασικό Πτυχίο.

 

Περαιτέρω Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας δεσμεύονται να τηρούν πιστά τους παρακάτω κανόνες:

 1. Θα κάνω εγγραφή μόνο για έναν λογαριασμό στο litsapatera-mayoschool.gr.
 2. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό μου στο litsapatera-mayoschool.gr.
 3. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμό μου και λοιπά προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός λογαριασμού στο litsapatera-mayoschool.gr.
 4. Δεν θα δημοσιεύσω σε κανέναν και με κανένα τρόπο το περιεχόμενο των μαθημάτων.
 5. Δεν θα επιχειρήσω να βελτιώσω την επίδοσή μου με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσω βλάβη στην επίδοση άλλων.

 

COOKIES

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν cookies.

Το cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων)  και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο browser.

Σε συνεργασία με τους έμπιστους συνεργάτες μας, χρησιμοποιούμε τα cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Υποχρεωτικά Cookies

Χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies για να διασφαλίσουμε βέλτιστη λειτουργικότητα του ιστότοπου στα παρακάτω:

 • Αναγνώριση χρηστών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπουμε να τους παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου.
 • Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες που έχουν εισέλθει μια φορά στον ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους.
 • Επικοινωνία με τον ιστότοπό μας με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης.
 1. Λειτουργικά Cookies

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να σταθμίσουμε τη συμπεριφορά χρήσης των επισκεπτών στον ιστότοπό μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (web analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορούμε να αναλύσουμε τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής στη σελίδα, ιστότοπος από τον οποίο προήλθαν, αριθμό σελίδων ανά επίσκεψη κλπ.)  και μέσω αυτών μπορούμε να παρέχουμε βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον ιστότοπο (βάσει των ενδιαφερόντων των χρηστών). Χρησιμοποιούμε επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψουμε τις επιθυμίες των χρηστών και να ορίσουμε τη στρατηγική διαφήμισης με βάση αυτά.

 1. Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party):

Στις σελίδες του ιστότοπου βρίσκονται cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με τον ιστότοπο αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές ή χορηγούς.

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που περιέχει δεδομένα από άλλα sites όπως YouTube ή Facebook, αυτά τα sites χρησιμοποιούν δικά τους cookies στη συσκευή σας/ στον browser με τον οποίο επισκέπτεστε. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με το τρόπο που λειτουργούν τα cookies (πρόσβαση στα cookies έχουν μόνο αυτοί που τα δημιούργησαν). Παρακαλούμε ελέγξτε τη πολιτική των εν λόγω sites για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με αυτά τα cookies.

Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ‘cookies’ θα πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις στον browser αναλόγως ώστε είτε να σας ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Θα πρέπει να λάβετε υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση ‘cookies’ μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/ και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών ή ορισμένων λειτουργιών από τον ιστότοπο. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης ‘cookies’ από τον ιστότοπο.

Mερικές σελίδες / διαφημίσεις μπορεί να χρησιμοποιούν Adobe Flash Player για την παροχή περιεχομένου βίντεο ή διαφημίσεων στους χρήστες. Η Adobe χρησιμοποιεί τα δικά της cookies τα οποία δεν είναι διαχειρίσιμα από το browser της συσκευής σας αλλά τα διαχειρίζεται ο Flash Player για παρόποιους σκοπούς όπως αποθήκευση προτιμήσεων ή αποθήκευση πληροφοριων σχετικά με τους χρήστες.Τα flash cookies λειτουργούν διαφορετικά έναντι των άλλων cookies καθώς όλη η πληροφορία αποθηκεύεται σε ένα cookie. Μπορείτε να ελέγξετε πόση πληροφορία μπορεί να αποθηκεύεται σε αυτά τα cookies αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε το είδος της πληροφορίας που αποθηκεύεται σε αυτά. Μπορείτε να ελέγξετε ποια sites μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορία μέσω του website storage settings panel στο site της Adobe.

 

Πως μπορώ να διαχειριστώ η να σταματήσω την χρήση cookies;

Αρκετοί χρήστες βρίσκουν την ιδέα της χρήσης στοιχείων παρεμβατική στα προσωπικά τους δεδομένα, ειδικά όταν η χρήση των στοιχείων αυτών γίνεται από τρίτους. Για παράδειγμα μπορεί να αντιτίθεστε στη χρήση στοιχείων σας (τα οποία έχουν προέλθει από το ιστορικό περιήγησή σας σε έναν ιστότοπο) για τη διενέργεια κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας. Αν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή σας μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα εξής βήματα, γνωρίζοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να διαγράψετε από το σκληρό σας δίσκο τα cookies τα οποία έχουν δημιουργηθεί.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις/ρυθμίσεις στο web browser που χρησιμοποιείτε. Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αποδέχεστε cookies από συγκεκριμένα sites και να μπλοκάρετε τη δημιουργία cookies τρίτων. Σε άλλες μπορείτε να μπλοκάρετε cookies από συγκεκριμένους διαφημιστές. Πρέπει να γνωρίζετε πως η διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies ενδέχεται να μειώσει τη λειτουργικότητα του site στο οποίο περιηγείστε. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org ή να πάτε στο μενού βοήθειας μέσα στον browser που χρησιμοποιείται. Αν αντιμετωπίζεται πρόβλημα στη διαγραφή ή το μπλοκάρισμα των cookies από τον browser που χρησιμοποιείται επικοινωνήστε με τον πάροχο του browser.

Στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση ή να διαγράψετε τα cookies από τον browser σας.

Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+

Internet Explorer (IE) 9.0+

Internet Explorer (IE) 11.0+

Google Chrome

Safari
Opera

 

Διαγραφή Cookies Ανάλυσης απόδοσης:

Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τέτοιου είδους cookies παρακαλώ εδώ [Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

 

Η πλατφόρμα litsapatera-mayoschool.gr έχει συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανομισμός 679/2016) (GDPR), ο οποίος ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Γενικό Κανονισμό.