Για να ενεργοποιηθεί η επιλογή αγοράς της Γ’ Ενότητας, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα από την Α΄Ενότητα και Β΄Ενότητα. Η ολοκλήρωση γίνεται πατώντας το κουμπί “Complete” που βρίσκεται μέσα στο κάθε μάθημα.